ZieMij

Over mij

Mijn naam is Marijn van Daal. Ik ben sinds 2000 werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs onderwijs en vanaf 2009 in het speciaal onderwijs waarvan sinds 2016 als intern begeleider. Daarnaast heb ik diverse cursussen gevolgd en opleidingen afgerond op o.a. het gebied van taalontwikkelingsproblematiek, auditieve verwerkingsproblematiek, begeleiden van leerlingen met complexe problematiek, executieve functies, coaching en dyslexie. Om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden heb ik mij vanaf 2017 verder geprofessionaliseerd in het begeleiden van kinderen met leer-, gedrags- en werkhoudingsproblemen. Ik heb de Master Educational Needs in de richtingen remedial teaching, interne begeleiding en zorgcoördinator behaald.

Naast mijn deeltijdbaan als intern begeleider werk ik sinds 2019 als remedial teacher en heb ik in 2020 mijn eigen praktijk ZieMij Remedial Teaching opgericht.

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan met kinderen met leer-, gedrags- en werkhoudingsproblemen. Kinderen zitten dikwijls niet lekker in hun vel: ze ontwikkelen een negatief zelfbeeld, hebben faalangst en raken verder achter. Juist voor deze kinderen wil ik wat betekenen en het is dan ook een bewuste keuze om voor hen ondersteuning op maat aan te bieden.

Door je als begeleider goed in te leven, te kijken en te luisteren naar wat het kind nodig heeft leer je het kind beter begrijpen. Het verhaal en de kracht van jullie kind is voor mij het vertrekpunt van de begeleiding. Vanuit deze drive is de naam voor mijn praktijk ZieMij Remedial Teaching ontstaan. Nadat je het kind echt in beeld hebt kun je zorg op maat bieden op bijvoorbeeld leer- en/of gedragsproblemen. Als duidelijk wordt waarom je iets moet leren, wat je ermee kunt en wat je er al van weet, veranker je de kennis en leg je een stevige basis. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen vergroot en zit een kind beter in zijn vel, waardoor het weer beter gaat functioneren.

Ik vind het mooi om te ervaren en te zien dat een kind wordt versterkt in zijn/haar eigen kracht en dat ik daaraan een bijdrage mag leveren met als doel dat het kind weer op eigen kracht verder kan!

Daarom een praktijk waar:

  • het kind zich gehoord, gezien en begrepen voelt
  • ieder kind uniek is en zichzelf mag zijn
  • het kind en zijn of haar te leren vaardigheden centraal staan
  • het kind zich mag ontwikkelen in zijn of haar tempo
  • talenten worden benut
  • rust heerst en een veilig klimaat wordt geboden
  • ruimte is voor (her)opbouw van zelfvertrouwen
  • faalangst wordt overwonnen en fouten gemaakt mogen worden

Mijn werk is maatwerk. Ieder kind leert anders en ervaart zijn leerprobleem anders. Iedere behandeling is dan ook anders. Dat maakt mijn werk zo boeiend. Het mag niet zo zijn dat een kind zich, ongeacht zijn intelligentie, door zijn leer- of concentratieprobleem dom voelt. Voortdurende faalervaringen op school kunnen dit gevoel aanwakkeren. De leerstof is hier inhoudelijk dezelfde als op school, maar de wijze waarop ik een kind leer er vat op te krijgen verschilt per kind.
Leren wordt weer leuk!