ZieMij

Tarieven

ItemTarief
KennismakingsgesprekGratis
RT Begeleiding
45 minuten behandeling en 15 minuten voorbereiding/materialen/verslaglegging
€ 39,50
Opstellen onderzoeksverslag (+/- 2 uur)€ 51,– per uur
Evaluatiegesprekken (+/- 1 uur)€ 51,– per uur
Telefonisch consult met leerkracht of ouder(s)/verzorger(s) *€ 51,– per uur
Gesprekken met begeleiders op school*€ 51,– per uur

Tarieven gelden met ingang van 1 februari 2024.

*Extern contact, zoals met de basisschool gaat altijd na overleg en met toestemming van de ouders/verzorgers.

Factuur:
Iedere maand ontvangt u een factuur welke binnen 14 dagen na dagtekening voldaan dient te worden. Op bovengenoemde tarieven is geen btw van toepassing. Alle door ZieMij remedial teaching uitgevoerde werkzaamheden zijn vrijgesteld van btw.

Afmelden:
De afgesproken lestijden zijn bindend en bij verzuim moeten de lessen doorbetaald worden. De tijd is namelijk gereserveerd voor een langere periode. Indien er één dag van tevoren wordt afgemeld, kan er naar een vervangende tijd gezocht worden. Er worden in principe geen lessen gegeven gedurende de schoolvakanties van het basisonderwijs.