ZieMij

Hoor mij

Begrijp mij

ZieMij

Welkom

ZieMij Remedial Teaching is een kleinschalige praktijk en biedt specialistische begeleiding op maat aan kinderen voor wie het leren niet altijd vanzelfsprekend is. Het doel is dat een kind weer zelfverzekerd durft te zeggen: ‘Ik kan het!’

Ieder kind wil graag gehoord, begrepen en gezien worden. Dit zijn de voorwaarden voor een kind om tot ontwikkeling te komen. Bij mijn praktijk staat Hoor mij, Begrijp mij en ZieMij dan ook centraal!

Leren moet weer leuk worden!

Helaas verloopt het leerproces niet voor alle kinderen altijd even soepel. Sommige kinderen hebben een andere uitleg van de leerstof nodig. Een uitleg die meer toegespitst is op hun mogelijkheden, hun vaardigheden en passend bij hun wijze van leren. Een ander kind heeft een concentratieprobleem of heeft behoefte aan meer structurering van aanpak en planning. Als er sprake is van een leerstoornis (op het gebied van (begrijpend)lezen, rekenen, taal en spelling) of als er meerdere problemen tegelijk spelen kan er ondanks extra hulp op school een stagnatie in het leerproces ontstaan.
Het is niet leuk als leren wordt ervaren als een ballast. Niet mee kunnen komen op school is niet alleen verdrietig en frustrerend voor een kind, maar ook voor ouders en leerkrachten. Advies en ondersteuning door een deskundig Remedial Teacher biedt dan uitkomst. 

Een Remedial Teacher biedt leerstrategieën aan zodat het kind beter kan omgaan met het leer- , gedrags- of ontwikkelingsprobleem. Het doel is om het vastgelopen leerproces weer op gang te laten komen. Deze ondersteuning is geheel afgestemd op de specifieke hulpbehoeften van de individuele leerling en is primair gericht op het leerproces. Het is maatwerk.

Doelgroep

ZieMij Remedial Teaching  biedt begeleiding aan kinderen die problemen ondervinden bij de volgende gebieden:

Taal:
Spelling en werkwoord spelling, dyslexie,  grammatica, technisch lezen, begrijpend lezen, studerend lezen, informatieverwerking,  woordenschatontwikkeling, taalvaardigheid en CITO vraagstelling.

Rekenen/wiskunde:
Dyscalculie, automatiseren en rekenvaardig worden, context rekenen en aanpak van CITO vraagstelling.

Leren om te leren:
Executieve functies, leerhouding en motivatie, studievaardigheden, efficiënt en effectief studeren, concentratieproblemen, werkhoudingproblemen, organiseren, plannen en huiswerkaanpak

Toets voorbereiding:
Aanpak en organisatie, samenvatten, plannen van toetsen en toets weken , voorbereiding en concentratie, het reduceren van faalangst.

Er wordt gewerkt aan een doel opgesteld met de leerling zodat het kind zich meer competent gaat voelen en meer succes en plezier ervaart in het leren op school. Samen met het kind ga ik op weg om zijn/haar capaciteiten zo adequaat mogelijk in te zetten zodat hij/zij stap voor stap meer inzicht krijgt in het eigen leerproces en leermogelijkheden.